Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Kierownictwo

Dyrektor Ośrodka Kultury w Wieliszewie - dr Dariusz Skrzydlewski

Dyrektor Ośrodka Kultury w Wieliszewie:
- zarządza Ośrodkiem Kultury, organizuje jego działalności, realizuje cele i zadania oraz reprezentuje go na zewnątrz;
- koordynuje i nadzoruje działalność bibliotek;
- ustala wewnętrzną organizację Ośrodka Kultury, ustala obowiązki i uprawnienia podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- zapewnia pracownikom Ośrodka Kultury odpowiednie warunku pracy oraz zabezpiecza odpowiednie warunki socjalno-bytowe (gwarantowane ustawodawstwem pracy, przepisami BHP i PPOŻ);
- zapewnia ochronę mienia przed kradzieżą, zniszczeniem itp.;
- przyjmuje skargi i wnioski, rozpatruje je i udziela odpowiedzi;
- współpracuje ze wszystkimi organizacjami, towarzystwami, szkołami, zakładami pracy z terenu gminy;
- wydaje i podpisuje zarządzenia wewnętrzne;
- opracowuje roczne programy działalności Ośrodka Kultury i kalendarza imprez kulturalnych;
- podejmuje starania mające na celu pozyskiwanie sponsorów dla swojej działalności.
- zatwierdza plany rzeczowo-finansowe;
- zatwierdza sprawozdania finansowe i GUS;
- zatwierdza dokumenty kadrowe dotyczące zatrudnienia i zwalniania pracowników;
- zatwierdza dokumenty przemieszczania i zbywania składników majątkowych;
- zatwierdza wszystkie pisma wychodzące.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 01.08.2014 r., godz. 08.35
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 11.09.2020 r., godz. 13.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.09.2020 r., godz. 13.45Adam PodemskiEdycja strony
11.09.2020 r., godz. 12.00Adam PodemskiEdycja strony
01.08.2014 r., godz. 08.35Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 2316 razy.