Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Kierownictwo

Dyrektor Ośrodka Kultury w Wieliszewie - dr Dariusz Skrzydlewski

Dyrektor Ośrodka Kultury w Wieliszewie:
- organizuje i nadzoruje działalność ośrodka;
- ustala wewnętrzną organizację ośrodka;
- zapewnia pracownikom ośrodka odpowiednie warunki pracy oraz zabezpiecza odpowiednie warunki socjalne;
- wydaje zarządzenia regulujące działalność statutową i organizacyjną ośrodka;
- zatwierdza plany rzeczowo-finansowe, sprawozdania i inną dokumentację księgową oraz kadrową;
- odpowiada za realizację ustalonych celów i zadań;
- odpowiada za celowe i uzasadnione wydatkowanie środków finansowych;
- odpowiada za skutki faktyczne i prawne wynikłe z podejmowanych decyzji;
- odpowiada za warunki i dyscyplinę pracy;
- odpowiada za organizację kontroli zarządczej w ośrodku;
- odpowiada za prawidłowe ustalanie polityki kadrowej;
- wykonuje inne zadnia wynikające z zakresu obowiązków;
- reprezentuje na zewnątrz zarządzaną przez siebie jednostkę;
- składa oświadczenia woli w imieniu ośrodka;
- dysponuje środkami finansowymi i składnikami majątku ośrodka w granicach ustalonych w przepisach prawnych;
- ustala pełnomocnictwa i zakres uprawnień pracowników ośrodka;
- zawiera umowy cywilnoprawne.


Wytworzył:Michał Dudek, data: 01.10.2021 r., godz. 08.10
Wprowadził:Adam Podemski, data: 01.08.2014 r., godz. 08.35
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 11.10.2021 r., godz. 08.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2021 r., godz. 08.48Adam PodemskiEdycja strony
11.09.2020 r., godz. 13.45Adam PodemskiEdycja strony
11.09.2020 r., godz. 12.00Adam PodemskiEdycja strony
01.08.2014 r., godz. 08.35Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 3618 razy.