Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

2021 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1/2021
  w sprawie: wprowadzenia planu finansowego Ośrodka Kultury w Wieliszewie na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 2/2021
  w sprawie: zmiany zakładowego planu kont Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 3/2021
  w sprawie: zmiany planu finansowego Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 4/2021
  w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Ośrodku Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 5/2021
  w sprawie: ograniczenia działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 6/2021
  w sprawie: zmiany planu finansowego Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 7/2021
  w sprawie: ograniczenia działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 8/2021
  w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko starszego bibliotekarza/kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew
 • Zarządzenie Nr 9/2021
  w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 9/A/2021
  w sprawie: wprowadzenia zmian do planu finansowego Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 10/2021
  w sprawie: wprowadzenia regulaminu zarządzania ryzykiem w Ośrodku Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 11/2021
  w sprawie: ograniczenia działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 12/2021
  w sprawie: ograniczenia działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 13/2021
  w sprawie: zasad przyznawania i refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym pracę przy monitorach ekranowych
 • Zarządzenie Nr 14/2021
  w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Gminnego Centrum Kultury w Łajskach
 • Zarządzenie Nr 15/2021
  w sprawie: wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Ośrodku Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 16/2021
  w sprawie: wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 17/2021
  w sprawie: ograniczenia działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 18/2021
  w sprawie: analizy i oceny ryzyka obszarów działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 19/2021
  w sprawie: przedłużenia terminu naboru na stanowisko starszego bibliotekarza/kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew
 • Zarządzenie Nr 20/2021
  w sprawie: wprowadzenia zmian do planu finansowego Ośrodka Kultury w Wieliszewie na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 21/2021
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Ośrodku Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 22/2021
  w sprawie: ograniczenia działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 23/2021
  w sprawie: ograniczenia działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 24/2021
  w sprawie: ograniczenia działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 25/2021
  w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Ośrodku Kultury w Wieliszewie za 1 maja 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 26/2021
  w sprawie: wprowadzenia Systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w Ośrodku Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 27/2021
  w sprawie: zasad wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw w Ośrodku Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 28/2021
  w sprawie: wprowadzenia Zasad naboru na wolne stanowiska pracy w Ośrodku Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 29/2021
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników zatrudnionych w Ośrodku Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 30/2021
  w sprawie: ograniczenia działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 31/2021
  w sprawie: wznowienia działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie w reżimie sanitarnym
 • Zarządzenie Nr 32/2021
  w sprawie: przeprowadzenia skontrum w Bibliotece Publicznej Gminy Wieliszew
 • Zarządzenie Nr 33/2021
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 34/2021
  w sprawie: zmiana planu finansowego Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 35/2021
  w sprawie: wznowienia działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie w reżimie sanitarnym
 • Zarządzenie Nr 36/2021
  w sprawie: wydania upoważnienia Pani M.R.
 • Zarządzenie Nr 37/2021
  w sprawie: zmiana planu finansowego Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 38/2021
  w sprawie: udzielenia upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 39/2021
  w sprawie: wprowadzenia rejestrów z zakresu ochrony danych osobowych
 • Zarządzenie Nr 40/2021
  w sprawie: zmiany procedury rozpatrywania żądań osób, których dane dotyczą, w zakresie realizacji uprawnień wynikających z art. 15 – 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie) w Ośrodku Kultury w Wieliszewie.
 • Zarządzenie Nr 41/2021
  w sprawie: ogłoszenia wyników naboru na stanowisko starszego bibliotekarza/kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew
 • Zarządzenie Nr 42/2021
  w sprawie: wprowadzenia procedur z zakresu ochrony danych osobowych
 • Zarządzenie Nr 43/2021
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w Ośrodku Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 44/2021
  w sprawie: powierzenia kluczy pracownikom Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 45/2021
  w sprawie: prowadzenia działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie w reżimie sanitarnym
 • Zarządzenie Nr 46/2021
  w sprawie: unieważnienia wyników naboru na stanowisko starszego bibliotekarza/ kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew
 • Zarządzenie Nr 47/2021
  w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko starszego bibliotekarza/ kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew
 • Zarządzenie Nr 48/2021
  w sprawie: wprowadzenia procedur zwiększających bezpieczeństwo uczestników i minimalizacji ryzyka zakażenia podczas wypoczynku „Wakacje z Kulturą 2021”
 • Zarządzenie Nr 49/2021
  w sprawie: wprowadzenia procedur zwiększających bezpieczeństwo uczestników i minimalizacji ryzyka zakażenia podczas obozu ZTL „Promyki” w Olsztynie
 • Zarządzenie Nr 50/2021
  w sprawie: zmiany godzin otwarcia Biura Gminnego Centrum Kultury w Łajskach
 • Zarządzenie Nr 51/2021
  w sprawie: upoważnienia Panu Michałowi Dudkowi do pełnienia zastępstwa podczas nieobecności dyrektora Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 52/2021
  w sprawie: ogłoszenia wyników naboru na stanowisko starszego bibliotekarza/kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew
 • Zarządzenie Nr 53/2021
  w sprawie: wydania upoważnienia Panom Mateuszowi Sierawskiemu i Ernestowi Mozolowi do pełnienia zastępstwa podczas nieobecności dyrektora Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 54/2021
  w sprawie: zmiany Regulaminu zajęć Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 55/2021
  w sprawie: utworzenia kół zainteresowań, sekcji muzycznych oraz grup artystycznych w roku szkolnym 2021/2022
 • Zarządzenie Nr 56/2021
  w sprawie: wprowadzenia cenniku opłat za zajęcia organizowane przez Ośrodek Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 57/2021
  w sprawie: zmiany godzin otwarcia Biura Gminnego Centrum Kultury w Łajskach
 • Zarządzenie Nr 58/2021
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu obiektu Gminnego Centrum Kultury w Łajskach
 • Zarządzenie Nr 59/2021
  w sprawie: prowadzenia działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie w reżimie sanitarnym
 • Zarządzenie Nr 60/2021
  w sprawie: wprowadzenia zasad podczas przebywania w Gminnym Centrum Kultury w Łajskach oraz przeprowadzania zajęć w czasie pandemii COVID-19 w Polsce
 • Zarządzenie Nr 61/2021
  w sprawie: wprowadzenia regulaminów sal i pracowni w Gminnym Centrum Kultury w Łajskach w czasie pandemii COVID-19
 • Zarządzenie Nr 62/2021
  w sprawie: ustalenia godzin otwarcia kasy Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 63/2021
  w sprawie: w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla realizacji operacji „Ogólnopolskie Spotkania Taneczne – MAZUR 2020” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Zarządzenie Nr 64/2021
  w sprawie: prowadzenia działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie w reżimie sanitarnym
 • Zarządzenie Nr 65/2021
  w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko „sprzątacz/sprzątaczka”
 • Zarządzenie Nr 66/2021
  w sprawie: wprowadzenia regulaminu używania samochodu służbowego i gospodarki paliwami płynnymi
 • Zarządzenie Nr 67/2021
  w sprawie: ogłoszenia wyników naboru na stanowisko sprzątacz/ka
 • Zarządzenie Nr 68/2021
  w sprawie: prowadzenia działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie w reżimie sanitarnym
 • Zarządzenie Nr 69/2021
  w sprawie: prowadzenia działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie w reżimie sanitarnym
 • Zarządzenie Nr 70/2021
  w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Ośrodku Kultury w Wieliszewie za 25 grudnia 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 71/2021
  w sprawie: prowadzenia działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie w reżimie sanitarnym
 • Zarządzenie Nr 72/2021
  zmiany godzin otwarcia Biura Gminnego Centrum Kultury w Łajskach, Bibliotece i jej filiach
 • Zarządzenie Nr 73/2021
  w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Ośrodka Kultury w Wieliszewie

Wytworzył:Michał Dudek, data: 30.12.2020 r., godz. 08.00
Wprowadził:Adam Podemski, data: 30.12.2020 r., godz. 08.21
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 10.05.2021 r., godz. 09.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.05.2021 r., godz. 09.42Adam PodemskiZmiana kolejności podlinków
10.05.2021 r., godz. 09.42Adam PodemskiZmiana kolejności podlinków
10.05.2021 r., godz. 09.42Adam PodemskiZmiana kolejności podlinków
10.05.2021 r., godz. 09.41Adam PodemskiZmiana kolejności podlinków
10.05.2021 r., godz. 09.41Adam PodemskiZmiana kolejności podlinków
24.03.2021 r., godz. 15.58Adam PodemskiZmiana kolejności podlinków
24.03.2021 r., godz. 15.57Adam PodemskiZmiana kolejności podlinków
30.12.2020 r., godz. 08.21Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 1145 razy.