Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

2022 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1/2022
  w sprawie: wprowadzenia planu finansowego Ośrodka Kultury w Wieliszewie na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 2/2022
  w sprawie: zmiany zakładowego planu kont Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 3/2022
 • Zarządzenie Nr 4/2022
 • Zarządzenie Nr 5/2022
  w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Ośrodku Kultury w Wieliszewie za 1 stycznia 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 6/2022
  w sprawie: wprowadzenia programu działania Ośrodka Kultury w Wieliszewie na rok 2022
 • Zarządzenie Nr 7/2022
  w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko „Specjalista ds. kontroli zarządczej, szkoleń i ochrony danych osobowych”
 • Zarządzenie Nr 8/2022
  w sprawie: zmiany godzin otwarcia Biura Gminnego Centrum Kultury w Łajskach
 • Zarządzenie Nr 9/2022
  w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych w Ośrodku Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 10/2022
  w sprawie: Ewidencjonowania zbiorów bibliotecznych w Bibliotece Publicznej Gminy Wieliszew
 • Zarządzenie Nr 11/2022
  w sprawie: wyznaczeniu Inspektora Danych Osobowych w Ośrodku Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 12/2022
  w sprawie: opłat za wydarzenia biletowane oraz opłat za zajęcia organizowane przez Ośrodek Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 13/2022
  w sprawie: prowadzenia działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie w reżimie sanitarnym
 • Zarządzenie Nr 14/2022
  w sprawie: godzin otwarcia biura Ośrodka Kultury w Wieliszewie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew wraz z filiami.
 • Zarządzenie Nr 15/2022
  w sprawie: zniesienia reżimu sanitarnego w Ośrodku Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 16/2022
  w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko bibliotekarza w Bibliotece Publicznej Gminy Wieliszew
 • Zarządzenie Nr 17/2022
  w sprawie: zmiany godzin otwarcia Biura Gminnego Centrum Kultury w Łajskach
 • Zarządzenie Nr 18/2022
  w sprawie: przeprowadzenia skontrum w Bibliotece Publicznej Gminy Wieliszew
 • Zarządzenie Nr 19/2022
  w sprawie: wprowadzenia regulaminu zajęć Zespołu Tańca Ludowego PROMYKI
 • Zarządzenie Nr 20/2022
  w sprawie: zmiany regulaminu zajęć Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 21/2022
  w sprawie: utworzenia kół zainteresowań, sekcji muzycznych oraz grup artystycznych w roku szkolnym 2022/2023
 • Zarządzenie Nr 22/2022
  w sprawie: wprowadzenia cenniku opłat za zajęcia organizowane przez Ośrodek Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 23/2022
  w sprawie: zmiany godzin otwarcia Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew
 • Zarządzenie Nr 24/2022
  w sprawie: ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Ośrodku Kultury w Wieliszewie.
 • Zarządzenie Nr 25/2022
  w sprawie: upoważnienia Pana Mateusza Sierawskiego do pełnienia zastępstwa podczas nieobecności dyrektora Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 26/2022
  w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko specjalista ds. upowszechniania kultury
 • Zarządzenie Nr 27/2022
  w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko specjalista ds. upowszechniania kultury i czytelnictwa
 • Zarządzenie Nr 28/2022
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury w Wieliszewie

Wytworzył:Mateusz Sierawski, data: 03.01.2022 r., godz. 12.00
Wprowadził:Adam Podemski, data: 04.01.2022 r., godz. 15.10
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 04.01.2022 r., godz. 15.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.01.2022 r., godz. 15.10Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 687 razy.