Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

2020 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1/2020
  w sprawie: wprowadzenia procedury rozpatrywania żądań osób, których dane dotyczą, w zakresie realizacji uprawnień wynikających z art. 15 – 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie) w Ośrodku Kultury w Wieliszewie.
 • Zarządzenie Nr 2/2020
  w sprawie: zmiany Regulaminu Zajęć Ośrodka Kultury w Wieliszewie w roku szkolnym 2019/2020
 • Zarządzenie Nr 4/2020
  w sprawie: zawieszenia działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 3/2020
  w sprawie: wewnętrznej polityki antymobbingowej w Ośrodku Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 5/2020
  w sprawie: wprowadzenia „PROCEDURY NA WYPADEK POJAWIENIA SIĘ ZAGROŻENIA BIOLOGICZNEGO ZAKAŻENIA/ZACHOROWANIA DZIECKA LUB PRACOWNIKA SPOWODOWANEGO WIRUSEM SARS – CoV-2”
 • Zarządzenie Nr 6/2020
  w sprawie: wprowadzenia instrukcji ewidencji środków trwałych i pozostałego wyposażenia w Ośrodku Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 7/2020
  w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
 • Zarządzenie Nr 8/2020
  w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 9/2020
  w sprawie: wznowienia działalności statutowej Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 10/2020
  w sprawie: wprowadzenia regulaminu boiska wielofunkcyjnego
 • Zarządzenie Nr 11/2020
  w sprawie: zmian godzin pracy Ośrodka Kultury w Wieliszewie oraz Bibliotek Publicznych Gminy Wieliszew w miesiącach lipiec i sierpień 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 12/2020
  w sprawie: realizowania działalności statutowej Ośrodka Kultury w Wieliszewie w roku szkolnym 2020/2021 w czasie pandemii COVID-19 w Polsce
 • Zarządzenie Nr 13/2020
  w sprawie: wprowadzenia regulaminu zajęć Ośrodka Kultury w Wieliszewie oraz regulaminu zajęć Zespołu Tańca Ludowego „Promyki”
 • Zarządzenie Nr 14/2020
  w sprawie: wprowadzenia regulaminów sal i pracowni Gminnego Centrum Kultury w Łajskach w czasie pandemii COVID-19 w Polsce
 • Zarządzenie Nr 15/2020
  w sprawie: wprowadzenia godzin otwarcia biura dla interesantów oraz kasy Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 16/2020
  w sprawie: wprowadzenia cenniku opłat za zajęcia prowadzone przez Ośrodek Kultury w Wieliszewie w roku szkolnym 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 17.2020
  w sprawie: utworzenia nowego etatu w Ośrodku Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 18.2020
  w sprawie: funkcjonowania Zespołu Tańca Ludowego „Promyki” i wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu.
 • Zarządzenie Nr 19.2020
  w sprawie: wykonywania obowiązków służbowych pracowników Ośrodka Kultury w Wieliszewie w trybie pracy zdalnej
 • Zarządzenie Nr 20.2020
  w sprawie: ograniczenia działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 21/2020
  w sprawie: ograniczenia działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 23/2020
  w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 22/2020
  w sprawie: wykonywania obowiązków służbowych pracowników Ośrodka Kultury w Wieliszewie w trybie pracy zdalnej
 • Zarządzenie Nr 24/2020
  w sprawie: przekazania księgozbioru filii w Łajskach Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliszewie.
 • Zarządzenie Nr 24/A/2020
  w sprawie: wprowadzenia regulaminu wyboru przedstawiciela do reprezentowania pracowników przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej pracowniczymi planami kapitałowymi oraz zarządzenia wyborów przedstawiciela w Ośrodku Kultury w Wieliszewie.
 • Zarządzenie Nr 25/2020
  w sprawie: wykonywania obowiązków służbowych pracowników Ośrodka Kultury w Wieliszewie w trybie pracy zdalnej
 • Zarządzenie Nr 26/2020
  w sprawie: ograniczenia działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 27/2020
  w sprawie: wprowadzenia Rejestru Zarządzeń Dyrektora Ośrodka Kultury w Wieliszewie w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 28/2020
  w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy Ośrodka Kultury w Wieliszewie w dniu 31 grudnia 2020 r.
 • Zarządzenie Nr 29/2020
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 30/2020
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 130 000 zł
 • Zarządzenie Nr 31/2020
  w sprawie: zasad planowania szkoleń pracowników Ośrodka Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 32/2020
  w sprawie: organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 33/2020
  w sprawie: wprowadzenia instrukcji kasowej w Ośrodku Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 34/2020
  w sprawie: ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Ośrodku Kultury w Wieliszewie
 • Zarządzenie Nr 35/2020
  w sprawie: Programu działalności Ośrodka Kultury w Wieliszewie w 2021 roku

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 11.09.2020 r., godz. 13.10
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 24.03.2021 r., godz. 15.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.03.2021 r., godz. 15.59Adam PodemskiZmiana kolejności podlinków
23.03.2021 r., godz. 08.41Adam PodemskiZmiana kolejności podlinków
23.03.2021 r., godz. 08.41Adam PodemskiZmiana kolejności podlinków
11.09.2020 r., godz. 13.16Adam PodemskiEdycja strony
11.09.2020 r., godz. 13.11Adam PodemskiEdycja strony
11.09.2020 r., godz. 13.10Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 1211 razy.