Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Status prawny

Ośrodek Kultury w Wieliszewie, zwany dalej OKW jest instytucją kultury utworzoną na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/383/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Wieliszewie i Biblioteki Gminy Wieliszew - w jedną instytucję kultury oraz Uchwały Nr XXXIX/393/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/383/2013 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Wieliszewie i Biblioteki Gminy Wieliszew - w jedną instytucję kultury.

Terenem działalności OKW jest Gmina Wieliszew, a siedzibą OKW jest Gminne Centrum Kultury w Łasjkach.

OKW jest samorządową instytucją kultury, posiadająca osobowość prawną - wpisany w dniu 1 marca 2014 r. do rejestru instytucji kultury Gminy Wieliszew pod nr wpisu 3.

Organizatorem Ośrodka jest Rada Gminy Wieliszew.

Podstawą prawną funkcjonowania Ośrodka Kultury w Wieliszewie jest:
- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194);
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479);
- statut Ośrodka Kultury w Wieliszewie (załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/383/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2013 r.).


Wytworzył:Michał Dudek, data: 23.02.2021 r., godz. 08.00
Wprowadził:Adam Podemski, data: 01.08.2014 r., godz. 08.34
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 23.02.2021 r., godz. 08.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.02.2021 r., godz. 08.48Adam PodemskiEdycja strony
11.09.2020 r., godz. 12.36Adam PodemskiEdycja strony
01.08.2014 r., godz. 08.34Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 3375 razy.